Začátky oddílu

Náš oddíl pomohli založit skauti ze střediska Axinit Brno v roce 2010. V květnu proběhlo skautské odpoledne pro děti na farní zahradě a v červnu první výprava. Pravidelná oddílová činnost začala v polovině září 2010 úvodní schůzkou.

První rok (2010–2011):
Oddíl tvořila jedna družina děvčat a chlapců z Bílovic nad Svitavou,  Babic nad Svitavou a Kanic a nesla jméno Tuňáci. Scházeli jsme se vždy v úterý ve farním sále, ve kterém nám umožnil činnost P. Jaroslav Filka. Díky jeho velké ochotě a přispění se začala stavět skautská klubovna, na jejíž stavbě se podíleli především farníci. Velice děkujeme za veškerou podporu a pomoc celé farnosti! Klubovna nyní slouží nejen skautům, ale i jiným farním aktivitám. Uskutečnili jsme první letní tábor, který se konal na louce u Brzkova.

Druhý rok (2011–2012):
Oddíl se velmi rozrostl, a tak byla vytvořena družina dívek nesoucí název Sardinky:

  • vlčata (Tuňáci)
  • světlušky (Sardinky)

Tyto družiny se již scházely v nové klubovně u fary.
Letní tábor byl opět pořádán na louce u Brzkova.

Třetí rok (2012–2013):
Protože počet dětí opět hodně vzrostl, byly vytvořeny další dvě družiny, jedna dívčí, jedna chlapecká:

  • starší vlčata (Tuňáci)
  • mladší vlčata (Sledi)
  • starší světlušky (Sardinky)
  • mladší světlušky (Makrely)

Tábor byl rozdělen zvlášť pro chlapce a zvlášť pro dívky. Chlapci jeli na louku u Žižkova Pole a dívky na louku u Brzkova.

Čtvrtý rok (2013–2014):
V tomto roce vzrostl počet hlavně u chlapců a tak vznikla pátá družina nejmladších členů:

  • Lososi

Aby si dívky a chlapci užili změnu, byla tábořiště prohozena, a tak chlapci jeli na louku u Brzkova a dívky na louku u Žižkova Pole.

Pátý rok (2014–2015):

Tábory se opět vystřídaly a tak chlapci jeli na louku u Žižkova Pole a dívky na louku u Brzkova

Šestý rok (2014–2015):
Díky nástupu nových vedoucích vznikla nová družina:

  • Lososi 2

Chlapci jeli na louku u Brzkova a dívky na louku u Žižkova Pole

Sedmý rok (2016–2017):

Dívky jely na louku u Žižkova pole a chlapecké tábory byly rozpůleny:

  • mladší polovina jela na novou louku u Rybníku
  • starší polovina jela na louku u Brzkova

Osmý rok (2017–2018):
V září 2017 se oddíl rozdělil na oddíl skautek a světlušek a na oddíl skautů a vlčat. Každého oddílu se ujali dva garanti (vizte kontakt). V dívčím oddíle vznikla nová družina Kambalek. V chlapeckém oddílu byla přejmenována družina Lososů 2 na družinu Okouníků.

 

 

Zavřít