Scházíme se ve farním areálu u kostela sv. Cyrila a Metoděje. Naše činnost se skládá především z pravidelných schůzek, výprav, letních táborů, skautských závodů, her, soutěží… Na výpravy vyrážíme do blízkého i vzdálenějšího okolí. Na tábory jezdíváme na tábořiště našeho střediska.

Klubovna

Působení oddíl využívá klubovnu postavenou v letech 2010–2012  v areálu farní zahrady. Součástí klubovny je sociální zařízení, malá kuchyňka a vybavení pro běžnou klubovou činnost.

Tábořiště

  • Brzkov – nedaleko Přibyslavi na Vysočině, táboření v podsadových stanech
  • Žižkovo Pole – nedaleko Přibyslavi, táboření v tepee
  • Rybník – nedaleko České Třebové, táboření v podsadových stanech

Tábořiště v Rybníku je aktuálně nejmladší. V roce 2014 naše středisko zakoupilo novou louku u obce Rybník v Pardubickém kraji. Zde jsme v roce 2015 nechali vyvrtat studnu a v roce 2016 jsme postavili srub. V roce 2017 jsme pořídili základní vybavení a zrealizovali první letní tábor. To vše se nám podařilo díky vydatné pomoci a podpoře rodičů.

Zavřít