Robert Stephenson Smyth Baden-Powell lord z Gilwellu Impeesa-Vlk, jenž nikdy nespí

Tak zní celé jméno výjimečného muže s neobyčejně dobrodružným životem, jehož ideály (láska k míru, připravenost pomoci, vědomí povinnosti a úzké spojení s přírodou) se staly základním kamenem hnutí, které se rozšířilo po celém světě- skautingu. Dobrodružství, která prožil, líčí kniha ,,Vlk, jenž nikdy nespí".
Zde je poutavě popsán život B.P. Jak to vlastně bylo se vznikem skautingu? BP si během své vojenské kariéry všiml několika zajímavých věcí u dětí. První byla, že si dovedou hrát a kamarádit se spolu děti znepřátelených stran bez ohledu na kulturní odlišnosti - význam pro šíření snášenlivosti a míru. Dále zjistil, že i chlapci od deseti let dovedou být stejně tak pilní, šikovní a zodpovědní jako dospělí. Když stál před nelehkým úkolem obránit město Mafeking proti obrovské přesile, nasadil na plnění lehčích úkolů místní chlapce. Chlapce nejprve podle svého osvědčeného systému rozdělil do malých skupin, které si samy zvolily své velitele. Velitelem oddílu byl také chlapec. Nejprve nosili poštu. Později nasadil vojáky výlučně na vojenskou obranu města a převedl všechny ostatní úkoly, dosud plněné armádou, na chlapce z Mafekingu. Museli přinášet písemné rozkazy, proviant, zbraně a munici až do předních obranných pozic před městskými hradbami, starat se o raněné a pomáhat zdravotníkům. ,, Jednáte na vlastní zodpovědnost,‘‘ říkal chlapcům, ,,můžete taky udělat chybu, protože muž, který se nikdy nedopustil chyby, ještě nikdy nic neudělal.‘‘

,,Chování chlapců z Mafekingu patří k nejpůsobivějším zážitkům z této těžké doby,‘‘ napsal později B.P. Po tomto velkém úspěchu ho v Anglii zvali válečným hrdinou.

Při rozhovoru se svým bratrem (Mafeking): ,,Válečný hrdina! Nechci být válečným hrdinou. Považuji válku za svědectví o ubohosti politiků. Tahle válka pokračuje. Teď, zatímco tu sedíme, po sobě střílí lidé dál. Proč? Věř mi Badene (jeho bratr se jmenoval křestním Baden) , bylo to těžké. V téhle búrské válce jsem byl raději obráncem než útočníkem. Ne, nechci být válečným hrdinou! Takovéhle popularity se mohu zříct.‘‘

Jenže B.P. (aniž to věděl) se stal v Anglii populární jako autor bestselleru - knihy pro mládež- Rukověť skautingu. B.P. tuto knihu však napsal pro vojáky-pro vojenskou výchovu. Když to zjistil řekl: ,, To je to poslední, co bych chtěl: aby mládež využívala příručku pro vojáky-a ještě k tomu z mého pera- jako návod pro hry.‘‘ Záhy také zvěděl , že si nehrají na válku, ale učí se stopovat, předpovídat počasí, dělat ohně, používat pochodové značky, tábořit v přírodě, vysílat morseovkou, stavět mosty, vázat uzly… B.P. nalezl klíč k problému, který ho již dlouho trápil. Přemýšlel jak zabránit válkám. Zjistil, že dospělí zabránit válce zjevně nedokáží. A tak vznikl skauting .