Historie skautingu u nás


1876 - 5.září se v Praze narodil Antonín František Svojsík - zakladatel českého skautingu. Místo druhého jména František však používal přezdívka Benjamin, kterou dostal jako nejmladší člen Českého pěveckého kvarteta.

1901 - 5.dubna se narodil v Prostějově Rudolf Plajner. Od roku 1939 byl náčelníkem junáka.

1911 - počátkem léta odjel prof. tělocviku A.B.Svojsík do Anglie a Skandinávie, aby na vlastní oči viděl skauting v praxi. Po návratu začal překládat Scouting for Boys (knihu sepsanou zakladatelem světového skautingu B. Powelem) a poznatky si ověřoval v praxi s první družinou českých skautů složenou ze žáků Žižkovské reálky.

1912 - 1.února vyšla první skautská brožurka u nás - A.B.Svojsík : Český skaut. V květnu pak Základy junáctví.

1912 - 13.července začal čtyřdenním putováním od Žižkovské reálky do Vorlovských lesů u Lipnice první tábor českých junáků. Tábor třinácti chlapců vedl A.B.Svojsík.

1913 - koncem března byl ve škole ve Vladislavově ulici v Praze zahájen první kurs pro rádce a vůdce. Po sobotách a nedělích trval až do května. Zakončen byl 26. 5. 1913 tábořením v hlubočepském údolí.

1913 - 27.září byl na Císařském (nyní Trojském) ostrově zahájen první propagační junácký tábor.

1914 - 15.června byl založen samostatný skautský spolek "Junák - Český skaut"

1915 - 11.ledna přednášel A.B.Svojsík o americkém dívčím skautingu. Po přednášce a živé diskui dvanácti zájemkyň bylo rozhodnuto o vybudování dívčího skautingu uvnitř spolku Junák - Český skaut. Odbor pro dívčí výchovu skautskou byl schválen na nejbližší valné hromadě JČS.

1915 - 15.ledna vyšlo první číslo časopisu JUNÁK.

1915 - 24.května byly v pražské Klamovce zahájeny Jarní skautské dny ve prospěch Jedličkova ústavu. Poprvé se zde představily i naše skautky.

1915 - od 28.června do 14.července proběhl první tábor skautek u Živohoště, poblíž samoty Nouze na Vltavě.

1916 - od 10.července do 8.srpna poprvé tábořil s A.B.Svojsíkem pod hradem Lipnicí skaut Jiří Wolker.

1918 - 28.října byla vyhlášena Československá republika a junáci nastoupili do služby Národního výboru. Druhého dne byla zřízena skautská kurýrní pošta a vydány pro ni první skautské známky na světě.

1918 - 21.prosince se junáci aktivně zůčastnili triumfálního navratu prezidenta T.G.Masaryka do vlasti. Na tento den byla obnovena Pošta českých skautů (přetisk Příjezd prezidenta Masaryka).

1919 - 7.června byl formálně ustanoven "Svaz junáků - skautů RČS". Starostou byl zvolen Josef Rossler - Ořovský a náčelníkem A.B.Svojsík.

1919 - Jako odznak našich skautů se stává lilie se štítkem s psí hlavou (od M. Alše).

1919 - 28.prosince vyšlo u nás první číslo časopisu pro činovníky - Vůdce.

1920 - 29.března byl udělen poprvé zlatý stupeň odznaku Za čin junácký za záchranu tří tonoucích dětí. Zachráncem byl skaut, devatenáctiletý student Rudolf Plajner.

1920 - B-P dekoroval A.B.Svojsíka britským řádem "Stříbrného vlka".

1920 - 18.října zemřel Fr. Bílý, první místostarosta Junáka. Právě on na začátku roku 1912 navrhl název „ Junáci „ pro české skauty,který se ujal.

1922 - 29.června až 2.prosince se konaly „Národní skautské slavnosti“ (1. národní jamboree) na Císařské louce v Praze.

1922 - 1.července byl založen „Svaz slovanských skautů a skautek“ , jehož prvním prezidentem se stal A.B.Svojsík.

1923 - 6.července byla zahájena první čs. Lesní škola v Jemčinské oboře. Vedl ji F.A.Elstner

1931 - od 27.června do 2.července se konalo I. Slovanké jamboree v Praze ve Stromovce a na Trojském ostrově. 15 000 skautů a skautek z ČSR, Polska, Jugoslavie, Litvy, ale i delegace z Anglie, Francie, Maďarska a Rumunska.

1935 - skautky u nás začaly podkládat slibový odznak tmavonmodrým trojlístkem.

1936 - ve druhé polovině prosince navštívil E.T.Seton s manželkou Prahu.

1938 - 16.července odjel A.B.Svojsík do Sovětského svazu. 2.srpna se vrátil vážně nemocen. 17.září zemřel na streptokokovou nákazu. Byl pohřben 20.září za účasti 3 000 skautů a skautek na Vyšehradském hřbitově.

1938 - 10. a 11.prosince se konal mimořádný valný sjez Svazu junáků skautů a kautek RČS, kterým skončilo období Svazu a začala příprava ke sjednocení čs. Skautingu v nový spolek JUNÁK.

1940 - 11.červenec = „Černý den Junáka“ - Gestapo přepadlo a rozehnalo některé junácké tábory.

1940 - 28.října vydal K.H.Frank v zastopuní říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka.

1940 - 4.listopadu nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek. Řada skautských oddílů přešla do ilegality.

1941 - 23.května vydal ministr vnitra naší exilové čsl. Londýnské vlády Juraj Slavik souhlas s vytvořením Junáka – čsl. Ústředí skautské výchovy v Londýně.

1945 - ihned při Pražském květnové, povstání se obnovila skautská činnost. Na dotaz z Prahy, zda Junák obnovovat na osvobozených územích svoji činnost, odpověděla vládní místa z Košic stručně : „ obnovte status quo ante bellum “ (obnovte předválečný stav). Běhen velice krátké doby nastal silný příliv mládeže do Junáka, který během roku 1946 dosáhl 250 000 členů.

1946 - 28.září byl odstartován 1. ročník Svojsíkova závodu v Praze na Strahově. Měl se konat každé dva roky.

1946 - 6.října oddílová rada 30.odd. Ostarva dala podnět k založení mohyly na Ivančeně v Beskydech k uctění památky skautů Vl. Čermáka, Vl. Pacha, O. Kleina, Q. Němce a M. Rottera popravených nacisty 24.dubna 1945. Tato mohyla se pak za doby nesvobody stala symbolem nezdolnosti skautingu.

1948 - 28.února se měl konat III. Junácký sněm ve Zlíně,ale nekonal. Po komunistickém puči bylo ústředí junáka obsazeno a jeho čelní pracovníci vyvedeni. Byl vytvořen Akční výbor Junáka (AVÚJ).

1948 - 29.března byl junák rozhodnutím Ústředního akčního výboru Národní fronty začleněn jako dětská organizace do Svazu československé mládeže - SČM. Začala druhá likvidace našeho skautingu.

1948 - 3.dubna na celostátní konferenci ČSM byl Junák proměněn na dětskou organizaci - tj. Pouze pro věk 6 až 15 let.

1948 - 2. - 4.srpna se konala mezinárodní konference představitelů socialisticky orientovaných mládežnických a dětských organizací v Budapešti, která vyhlasila důsledný boj proti skautingu.

1948 - 30.září byl poslední ultimátní den povinného vstupu členů Junáka nad 15 let do ČSM. Řada činovníků to odmítla nepodáním registrace a jejich oddíly tím ukončily činnost, některé přešly do ilegality.

1949 - 23. - 24.dubna se na slučovací konferenci mládeže ČSR rozhodlo o rozsáhlejším budování „Pionýrských oddílů Junáka“. Toto datum se uvádí jako den vzniku Pionýrské organizace ČSM.

1950 - 13.září bylo uveřejněno v Ústředním listě republiky Československé (díl II. č.214) oznámení o zániku Junáka.

1953 - Vyvrcholily procesy se skautskými činovníky.

1968 - 29.břzna se konalo historické obnovující setkání skautů a skautek z celé republiky v sále Domoviny v Praze - Holešovicích. Na závěr jednání obnovil náčelník Junáka br. Plajneer jménem všech členů slib věrnosti republice.

1968 - 14.června byla v Roztokách u Prahy zahájena výstava ke 30. výročí úmrtí A.B.Svojsíka. Navštíilo ji 60 000 osob.

1968 - po srpnové násilné okupaci Československa vydali náčelní a náčelník Junáka 26. 8. výzvu „Všem složkám Junáka“ ke službě vlasti a podpoře legálních orgánů republiky.

1969 - 17.listopadu byl na zasedání ÚV KSČ přijat základ SSM a nového Pionýra – tím se rozhodlo o nové, úplné a už třetí likvidaci Junáka.

1970 - 1.září byla rozhodnutím nelegálně estavené ÚR ukončena činnost Českého Junáka k 15.září 1970. Mělo dojít k integraci oddílů do SSM a Pionýra.

1983 - 21.května bylo zahájeno 1. exiloree čsl. Exilových skautů v německém Glattu.

1987 - 23.června zemřel náčelník Československého Junáka br. RNDr. Rudolf Plajner. Pohřeb se konal 30.června v malé obřadní síni krematoria v Praze - Strašnicích za účasti asi dvaceti skautů. Na jeho přání byl totiž pohřeb utajen.

1989 - 17.listopadu byl veden brutální zásah sil MV proti průvodu studentů na Nmárodní třídě v Praze. Začala „Sametová revoluce“, která smetla komunistickou diktaturu. Opět se otevřela cesta pro náš skauting.

1989 - 28.listopadu byla ve Spálené ulici č. 9 v Praze 1 otevřena Skautská informační kancelář.

1989 - 2.prosince se v sále Městské knihovny a na nádvoří sosedního Klementina v Praze konalo první setkání skautských činovníků. Byla to první velká akce směrující ke třetímu obnovení našeho skautingu.

1989 - 28.prosince byly schváleny stanovy Českého Junáka - svazu skautů a skautek ministersvtem vnitra a životního prostředí. Následující den byl zvolen Václav Havel (v mládí skaut) prezidentem Československé republiky.

1990 - 19.května se konal IV. (obnovující) sněm Českého Junáka v Ústředním domě železničářů v Praze – Vinohradech za účasti 629 delegátů. O týden později se konal IV. Sněm slovenských skautů, který přijal název slovenské organizace „Slovenský skauting“. Zároveň byl vyhlášen název pro celostátní organizaci, která nas zastupovala ve světových ústředích „Český a Slovenský skauting“.

1991 - probíhalo XVII. Světové jamboree v Koreji. Mezi 25 tisíci účastníků byla po mnoha letech i naše výprava šesti skautů.

1991 - 29.září až 5.října v Chalkidiki v Řecku probíhala 19. konference IFOFSAG. I zde byli naši oldskauti a oldskautky přijati za členy světového sspolečenství dospělých skautů a skautek.

1992 - 25. - 26.dubna se konal V. Junácký sněm v pražské Lucerně za účasti 1 500 delegátů. Starosstou byl zvolen Jiří Navratil, náčelní dívčího kmene Jaroslava Pešková, náčelníkem chlapeckého kmene Zdeněk Hájek a náčelníkem kmene dospělých Vladimír Kopřiva.

1992 - 7.listopadu se konal VI. (mimořádný) junácký sněm v Praze 6 za účasti 315 delegátů, na kterém byly v podstatě pouze potvrzeny a dokončeny volby z jarního V. sněmu.