O Ivančeně

V divoké krajině Beskyd se hned pod Lysou horou tyčí majestátně vyhlížející kopec - Ivančena. Na jeho vrcholku je vztyčen kříž na mohyle sestavené z kamenů…

Mohyla byla založena skauty z Ostravy 6. října 1946 na paměť pěti ostravských skautů - Vládi Čermáka, Vládi Pacha, Milana Rottera, Quido Němce a Otto Kleina, kteří byli 24. dubna na sv. Jiří, v den svátku všech skautů, roku 1945 popraveni německými okupanty v polském Těšíně a dalších třinácti skautů padlých v protifašistickém "Odboji slezských junáků".
Mohyla je symbolem vlastenectví, statečnosti a přátelství. Roku 1999 mohyla zabírala asi 40 metrů čtverečních a zhruba 195 metrů krychlových, sahá do výšky 4 metrů.
Od zákazu Junáka až do roku 1989 byla mohyla i symbolem odboje proti nesvobodě. Od roku 1961 se u mohyly pravidelně začali scházet trampové, vždy v neděli, která byla 24. dubnu nejblíže, a to v pravé poledne. Tyto hromadné výstupy trampů a skautů v ilegalitě sledovaly bezpečnostní síly a shromáždění doprovázely represivními opatřeními.

Čeští a slovenští skauti se v horách scházejí každý rok v den svého patrona sv. Jiří a každý přináší svůj kámen nebo kamínek ze svého kraje a mohyla tak neustále roste.

Mohyla byla před několika lety hrubě poškozena vandaly, ale byla opravena a opět se rozrůstá. Je zde i kamínek z Měsíce od astronauta Armstronga.