Skautská lilie

Skautským znakem je lilie. Tento znak vychází ze středověké rytířskosti a jeho smyslem je čistota a čest. Zlaté lístky lilie značí správný směr pro každého skauta jako střelka kompasu značí směr k severu. Horní tři listy symbolizují cestu skauta, která vede přímo a pokud se odchyluje, vrací se zpět na začátek. Tři listy také připomínají tři body skautského slibu a tři věkové kategorie skautského hnutí (vlče – skaut – rover).
Pro českou skautskou lilii je typické doplnění chodským psem na středovém stříbrném štítku. Tuto podobu navrhl Mikoláš Aleš s odkazem na českou udatnost a spolehlivost. Skauty staví do role ochránců svobody.
Podkladový modrý trojlístek pochází z mezinárodního znaku skautek, a spojuje tak české skauty i skautky se všemi skauty a skautkami na celém světě. Trojlístek je symbolem štěstí a lásky k bližnímu.