Neštěstí na niagarských vodopádech

Baden-Powell popsal v jedné ze svých knih tragickou událost:

Když jsem byl před několika lety v Kanadě, stalo se tam na Niagarských vodopádech strašné neštěstí. Bylo to uprostřed zimy. Přes ledový most vytvořený na řece kráčeli tři lidé, muž, žena a sedmnáctiletý chlapec. Led náhle začal praskat a na některých místech se lámal. Muž se ženou se octli na jedné kře, která se zvolna vzdalovala od souvislého ledu, a chlapec zůstal na jiné. Řeka byla všude pokryta plujícími krami, které se o sebe třely a jedna do druhé narážely, takže nebylo možné plavat, a i kdyby byl po ruce nějaký člun, nebyl by se k nim dostal. Tak byli vydáni napospas proudu, který tu ještě plynul zvolna, ale nezadržitelně je odnášel ke strašnému vodopádu, vzdálenému asi míli.
Lidé na březích viděli, v jaké nebezpečné situaci se octli. Seběhly se jich tu tisíce, ale nikdo nebyl schopen podniknout něco pro jejich záchranu. Proud je měl zanést pod dva mosty, které se klenuly přes řeku těsně nad vodopádem.
Než se nešťastníci dostali až sem, uplynula asi hodina. Na obou mostech stáli muži s lany, která spustili dolů tak, aby visela v místech, kudy trosečníci proplouvali - most byl asi padesát metrů nad hladinou. Když byly kry pod mostem, chlapec se chytil jednoho lana a ochotné paže ho začaly vytahovat vzhůru. Když byl hodný kus nad hladinou, už se chudák neudržel. Zřítil se do ledové vody a nikdo ho víc nespatřil.
Muž na druhé kře také zachytil lano a pokusil se ovázat je kolem pasu své ženy, aby alespoň ona se zachránila, ale proud je strhával a prsty byly prokřehlé a nedokázaly uzel uvázat. Lano mu vyklouzlo z rukou a o chvíli později jejich tragédie skončila ve vodopádu. Je lehké být po bitvě generálem, ale tohle neštěstí stojí za zamyšlení. Co byste dělali, kdybyste tam byli a věděli, že povinností skauta je v takovém okamžiku vymyslet nějaký plán a ihned jej uskutečnit?
Jeden kanadský vůdce mi řekl, že krátce nato jel vlakem a jeho spolucestující o tom neštěstí mluvili. Nevědli, že je skaut a jistý člověk řekl: ,,Já si myslím, že kdyby tam byl nějaký skaut, určitě by něco vymyslel na záchranu těch ubožáků…“
Tak vidíte, co lidé od skautů očekávají. Nejdůležitější je být připraven a udělat právě to, co se od vás čeká.