Skautský pozdrav

Skauti mají svůj vlastní pozdrav. Zdraví se pravou rukou s dlaní obrácenou dopředu a zdviženou do výše ramen. Palec přitom drží malíček jako symbolický výraz toho, že silný chrání slabšího. Tři vztyčené prsty každému připomínají tři body slibu.
Skauti si navzájem tisknou levice jakožto výraz lásky a úcty, neboť levice je blíže k srdci. Při stisku se proplétají malíčky, které ukazují pevnost přátelství.