Stoupání na horu

Daleko na vyprahlém Jihozápadě stojí indiánská vesnice a za ní se tyčí z pouště vysoká hora. Vyšplhat na tuto horu znamenalo velký čin, a tak všichni chlapci ze vsi toužili, aby se o to mohli pokusit. Jednoho dne jim náčelník řekl: ,,Nu tak, chlapci, dnes se můžete pokusit všichni na tu horu vylézt. Vyjděte hned po snídani a jděte každý tak daleko, jak dokážete. Až budete unaveni, vraťte se, ale každý z vás mi přineste větvičku z toho místa, kam až dojdete.
Vydali se na cestu plni naděje a každý cítil, že jistě dorazí až na vrchol. Ale brzy se loudavě vrátil tlouštík a vztáhl k náčelníkovi ruku, ve které držel kaktusový list. Náčelník se usmál a řekl: ,,Milý hochu, ty ses vůbec nedostal k úpatí hory, ani jsi nepřešel poušť.“
Později se vrátil druhý chlapec a přinesl šalvějovou snítku. ,,Došel jsi na úpatí hory,“ řekl náčelník, ,,ale vzhůru jsi nešplhal.“
Další hoch měl větvičku limby. ,,Dobrá,“ řekl náčelník, ,,ty ses dostal až k pramenům.“
Později přišel další chlapec s trnitou větvičkou. Když ji náčelník uviděl, usmál se a řekl: ,,Ty jsi šplhal vzhůru. Dostal ses až k prvnímu kamenitému splazu“.
Odpoledne dorazil hoch s cedrovou snítkou a stařec řekl: .Podal jsi dobrý výkon, dostal ses a. do poloviny hory.“ O hodinu později přišel hoch s borovou větvičkou. Tomu náčelník řekl: ,,Výborně! Ty jsi vyšplhal až ke třetímu pásmu, měl jsi za sebou tři čtvrtiny výstupu.“
Slunce už stálo nízko, když se vrátil poslední. Byl to vytáhlý, krásný chlapec vznešené povahy. Přicházel k náčelníkovi s prázdnýma rukama, ale oči mu zářily: ,,Můj otče,“ řekl, ,,dostal jsem se tam, kde nebyly žádné stromy - neviděl jsem žádné větvičky, ale spatřil jsem zářící Moře.“
Také starcova tvář se rozzářila, když slavnostním hlasem říkal: ,,Poznal jsem to! Když jsem ti pohlédl do tváře, poznal jsem to. Ty ses dostal až na vrchol. Nepotřebuješ žádnou větvičku. Je to napsáno ve tvých očích, zvoní to ve tvém hlase. Pocítil jsi nadšení, můj hochu, viděl jsi nádheru hory.“

To je legenda, kterou jeden ze zakladatelů skautingu, spisovatel, malíř a zálesák Ernest Thompson Seton napsal jako předmluvu ke svému systému zkoušek, orlím perům a mistrovstvím lesní moudrosti.