Skautské svátky

Skauti a skautky na celém světě slaví dva hlavní svátky. Jsou to:
22. únor – Den sesterství (Thinking Day) slaví především světlušky a skautky. Jde o datum narození lorda Baden-Powella, zakladatele skautingu, a jeho manželky Olave, první světové skautské náčelní. Tento den se slaví jako spojení skautů na celém světě a mají se také připomínat v každé zemi cizí kraje a vzpomenout na utlačované skauty ve světě.

24. duben – svátek sv. Jiří (ve světě 23.4.) patrona skautů. Jiří byl římský voják, který žil na konci 3. století a zahynul při pronásledování křesťanů. Pro skauty je vzorem správného rytíře a rytířského života. Svatý Jiří je znám svou legendou o boji s drakem, kterého zabil svým kopím. Tato legenda má vést skauty k nebojácnosti a k boji se zlem.